duminică 14 iulie 2024

Regulamentul școlar- noi reguli și sancțiuni

CITEȘTE ȘI:

- PUBLICITATE -spot_img

Ministerul Educaţiei a pus în dezbatere publică două proiecte: Regulamentul de organizare şi funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) și Statutul elevului.

În cadrul Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, se impun câteva reglementări/modificări importante, care au ca scop continuarea procesului de digitalizare şi utilizarea mai eficientă a instrumentelor digitale. De asemenea, se menţine posibilitatea suspendării cursurilor cu prezenţă fizică în cazuri excepţionale şi se introduce explicit faptul că activitatea poate continua online sau într-un format hibrid în astfel de situaţii.

În plus, propunem ca şedinţele consiliului de administraţie sau ale consiliului profesoral să se poată desfăşura în format hibrid sau online, indiferent de existenţa unor situaţii excepţionale. Această abordare modernă va oferi o flexibilitate mai mare şi va permite un proces decizional mai eficient pentru întregul sistem educaţional.

În cazul în care o funcţie de director rămâne vacantă, conducerea este preluată temporar de un cadru didactic numit prin decizia inspectorului şcolar general, după consultarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ. De asemenea, a fost introdusă interdicţia ca persoanele din învăţământul preuniversitar să ofere servicii de pregătire suplimentară contra cost elevilor din clasele la care predau.

Potrivit propunerii ministerului, şcolile şi instituţiile de învăţământ extrascolar vor face publice pe propriile lor site-uri şi prin alte mijloace de comunicare disponibile autorizaţiile pentru securitatea la incendiu şi aprobările sanitare necesare. Dacă unitatea nu deţine aceste documente, trebuie să informeze în consecință.

regulamentul
ministerul educatiei

Scopul acestui proiect este să îmbunătăţească accesul la educaţie prin asigurarea înscrierii tuturor persoanelor în unităţile de învăţământ preuniversitar. În plus, proiectul ROFUIP include norme metodologice pentru înregistrarea persoanelor fără cod numeric personal şi prevederea că, la cererea părintelui, inspectoratul şcolar poate organiza grupe de acomodare. Aceste grupuri au scopul de a ajuta elevii să dobândească competenţele necesare în limba română, să recupereze orice deficienţe şi să se integreze în sistemul naţional de învăţământ prin activităţi extraşcolare.

Una din cele mai importante preocupări ale Statutului elevului este menținerea interdicției privind utilizarea telefoanelor mobile și a altor echipamente de comunicare electronică în timpul orelor de curs, cu excepția cazurilor în care sunt folosite în scopuri educaționale, cu permisiunea profesorilor.

În cadrul propunerii pentru statut, se menține interdicția utilizării absențelor ca mijloc de constrângere.

Odată cu noile modificări la codul educației, vin și sancțiunile pentru elevii care nu respectă regulamentul școlar. Acestea pot fi de la observații individuale și scrisori de avertizare, până la retragerea burselor și mutarea disciplinară într-o altă clasă. Elevii pot fi chiar suspendați pentru o perioadă limitată de timp sau eliberați din școală cu sau fără drept de reînscriere. Este important ca elevii să înțeleagă importanța respectarii regulilor și consecințele dacă acestea sunt încălcate.

Comentează pe FACEBOOK
author avatar
Culin Valentina
- PUBLICITATE -spot_img
- Publicitate -spot_img
- PUBLICITATE -spot_img
- PUBLICITATE -spot_img
- PUBLICITATE -spot_img

Jurnalist.ro