duminică 10 decembrie 2023

Cum ne apărăm de o executare silită

CITEȘTE ȘI:

- PUBLICITATE -spot_img

Ce are de făcut un debitor persoană fizică sau persoană juridică atunci când este executat silit de către un creditor, Bancă, IFN sau recuperator de creanțe sau chiar de către ANAF? Ce facem dacă primim acte de executare silită? Este o situație cu care tot mai mulți români se confruntă sau se vor confrunta. Avocatul Adrian Cuculis vine în sprijinul celor aflați în această situație cu mai multe sfaturi utile.

– Deși subiectul este unul extrem de cuprinzător și, cumva, intercalează subiectul executării silite „civile” și subiectul executării silite „fiscale”, am ales să discutăm despre amândouă în ideea în care scopul este același: creditorul vrea să își recupereze o sumă de bani și nu contează dacă se numește stat sau particular.

Preambul pentru cei care sunt în executare silită:

În situația în care primiți acte prin care vă este adus la cunoștință faptul că s-a demarat o executare silită împotriva dumneavoastră, cel mai important lucru de știut este că termenul pentru a formula o contestatie la executarea silita este de 15 zile din momentul în care se primesc actele de executare.

Desi termenul de 15 zile este deja reglementat de o bună perioadă în Codul de procedură civilă, asta nu ne-a împiedicat să redactăm și să sesizăm Curtea Constituțională cu o excepție în atare sens. La urma urmei, am putea vorbi de un termen neconstituțional.

De asemenea, începând cu anul 2020, luna feburarie, CJUE a pronunțat o decizie extrem de interesantă, prin care a stabilit că se poate formula o contestație la executarea silită chiar și peste termenul de 15 zile, dacă este pus în executare silită un contract cu banca și dacă debitorul contestă clauzele posibil abuzive ale contractului.

Așadar, la ce trebuie să fie atenți debitorii?

Un lucru principal atunci când sunteți executat silit este să verificați modul în care s-a încuviințat executarea silită împotriva dumneavoastră, și anume dacă s-a încuviințat o executare asupra veniturilor salariale sau, dacă încuviințarea s-a făcut sub toate formele, situație în care vorbim de o executare imobiliară. Dacă în încheierea de încuviințare nu este specificat modul concret de executare, atunci întreaga executare este lovită de nulitate absolută.

Dacă sunt executat silit pe casă, cum procedez?

În oricare dintre cazuri, sau dacă apar alte elemente care pot fi considerate ilegale pe parcursul executării silite, trebuie depusă contestație la executare în termenul legal. Însă, în cazul unei executări imobiliare, trebuie formulată și o cerere de suspendare provizorie până la soluționarea contestației la executare pentru a nu fi scos imobilul dvs. la vânzare.

Instanța se va pronunța asupra cererii de suspendare provizorie în urma achitării de către dumneavoastră a unei cauțiuni.

Ce arme am împotriva executării silite?

Nu de puține ori, executarea silita împotriva dvs. este demarată după foarte mulți ani de la ultima plată efectuată, situație în care datoria ce se impută este prescrisă.

Trebuie să verificați dacă au trecut mai mult de 3 ani de la ultima plată efectuată până la momentul în care primiți actele de executare. Dacă această perioadă este împlinită sau depășită, atunci datoria este prescrisă. Trebuie însă acționat în acest sens deoarece prescripția nu operează de drept și, dacă este depășit termenul legal, prescripția nu se mai poate invoca.

Există și situații în care se face excepție de la regulă însă aceste situații trebuie dovedite foarte clar în instanță.

Este vorba despre situația în care debitorul din motive întemeiate nu a putut să ia la cunoștință de primirea acestor documente, situație în care acesta poate depune contestația la executare în termen de 15 zile de la momentul în care ia la cunoștință de aceste documente, solicitând instanței de judecată repunerea în termenul legal de a formula o contestație la executare.

Ce aș putea să invoc dacă am pierdut termenul de contestație la executare?

Ca și exemplu de situații în care se poate solicita repunerea in termenul legal avem următoarele:

Situația în care debitorul nu se află în țară la momentul primirii documentelor, situație în care se poate face dovada cu bilete de avion, contractul de muncă din străinătate sau, orice alte documente care pot atesta faptul că nu vă aflați în țară la momentul comunicării actelor de executare

Situația în care vă aflați internat într-o instituție medicală, situație în care se poate face dovada cu actele emise de către acea unitate -ca și exemplu, biletul de externare

Situația în care executorul, cu rea credință, trimite  documentele la o adresă de domiciliu la care dvs. nu mai locuiți

În această variantă întâlnim două situații distincte:

Situația în care dvs. ați comunicat noua adresă de domiciliu creditorului iar executorul, cu rea voință, face comunicarea actelor la adresa veche având în mod clar intenția de se depăși termenul legal de formulare a unei contestații la executare

Situația în care nu s-a făcut comunicarea schimbării domiciliului către creditor, însă și în această situație trebuie să știți că puteți formula o repunere în termen deoarece executorul are un rol activ, asta însemnând și faptul că acesta trebuie să emită adrese de căutare la instituțiile statului pentru a îi fi comunicată noua adresă de domiciliu al debitorului în cazul în care aceasta s-a modificat de la momentul contractării, până la momentul întocmirii actelor de executare

De asemenea, în cadrul executării silite puteți primi și somații mobiliare, în acest caz executorul înființând sechestru asupra bunurilor mobile, și anume autoturismul dumneavoastră.

În această situație, nu înseamnă că veți fi oprit pe stradă sau că se va reține mașina de către organale de poliție ce efectuează un control de rutină, însă cea mai bună cale să vă apărați împotriva unui astfel de demers, de cele mai multe ori unul abuziv. Mai ales în situațiile când avem ca și creditor o firmă de recuperare creanțe, trebuie contestată acea adresă de înființare emisă de către executor.

Există anumite situații în care debitorii nu au luat la cunoștință de executarea silită începută împotriva lor, deși aceasta este începută de foarte mulți ani, situație în care trebuie să verificați dacă nu cumva vă aflați într-o situație în care puteți invoca perimarea dosarului execuțional. Acest lucru se poate face doar după o verificare amănunțită a întregului dosar de executare.

Important este ca în cele din urmă să respectați termenele de contestație la executare și să urmați procedura de contestatie la executare aferenta anului 2020.

Comentează pe FACEBOOK
- PUBLICITATE -spot_img
- Publicitate -spot_img
- PUBLICITATE -spot_img
- PUBLICITATE -spot_img
- PUBLICITATE -spot_img
- PUBLICITATE -spot_img

Jurnalist.ro